PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. JANUSZA KORCZAKA

W ZDZIESZOWICACH

UL. CHROBREGO 36

TEL. 77 - 4844287

sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl