O NAS

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
 mieści się w Zdzieszowicach
 przy ulicy Chrobrego 36.

Obejmuje pięknie odnowiony budynek,  w którym znajdują się sale lekcyjne, biblioteka i świetlica.

Naszą chlubą jest nowo wybudowana sala gimnastyczna z nowoczesnym zapleczem. 

Obecnie do PSP nr 1 uczęszcza 250 uczniów. Uczy nas 26 nauczycieli.

Najważniejszymi elementami kształcenia są regionalizm, edukacja europejska, edukacja zdrowotna, edukacja informatyczna i sport.

Uczymy się dwóch języków: angielskiego
i niemieckiego.

Chcemy być dobrze przygotowani do dalszej nauki, otwarci na świat, sprawni fizycznie i wolni od uzależnień.

Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą"
i "Szkoła bez przemocy"

 

We would like to present our Janusz Korczak primary school, which is situated at 36 Chrobrego Street in Zdzieszowice.

The school consist of beautifully renovated building where we can find: classrooms, library and the day room. We are especially are proud of our newly built gymnasium with a modern background.

Nowadays there are 250 students at our school, they are taught by 26 teachers.

The most important aspects connected with education at our school are: regional education, European education, health education and sport.

We are taught two languages: German and English.

We want to be very well prepared for the further education and what is more  we want to be opened to the world, fit and healthy, free from addictions.

 We have gained the "Szkoła z klasą"
and "Szkoła bez przemocy".

 

  

Wir stellen die Grundschule Nummer 1 in Zdzieszowice vor. Sie trägt den Namen von Janusz Korczak und befindet sich in der Chrobry Straße 36.

Unsere Schule ist schön erneut worden. Hier befinden sich: Klassenräume, eine Bibliothek und ein Gemeinschaftsraum. Wir sind ganz stolz auf unseren Sportsaal mit moderner Basis.

Die Schule besuchen heutzutage 250 Schüler und Schülerinnen. Hier unterrichten 26 Lehrer.

Zu den wichtigsten Bildungsrichtungen gehören: Regionalismus, europäische Bildung, Gesundheitsbildung und Sport.

Wir lernen zwei Fremdsprachen: Deutsch und Englisch.

Wir wollen uns gut auf die Weiterbildung vorbereiten und leistungsfähig sein.

Für die Welt  möchten wir offen  und frei von verschiedenen Abhängigkeiten sein.

Wir besitzen das Zertifikat "Szkoła z klasą" und "Szkoła bez przemocy"

Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach, mieszczącą się przy ulicy Chrobrego 36 wybudowano w 1929 roku. Natomiast pierwsza  placówka oświatowa w Zdzieszowicach  działała w budynku  znajdującym się  przy tej samej ulicy, ale nieco dalej w kierunku skrzyżowania z ulicą Karola Miarki, nieopodal  kapliczki św. Jana Chrzciciela. Powstała w 1890 roku. Obecnie w tym miejscu znajdują się nasze szkolne boiska.

 Następnie wybudowano czteroklasową szkołę, mieszczącą  przy ulicy Karola Marki ( współcześnie znajduje się tam Publiczne Przedszkole nr 4).

  Stary  budynek szkolny zaadaptowano na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy. Po II wojnie światowej w tym miejscu funkcjonował sklep Gminnej Spółdzielni, a następnie był to dom mieszkalny.

W 1929 roku oddano do użytku  nowy budynek przy ulicy Chrobrego i tam przeniesiono szkołę  z ulicy Karola Miarki, a w opuszczonym lokalu urządzono przedszkole prowadzone przez siostry zakonne.

W czasie II wojny światowej działalność szkoły została zawieszona. Ponownego otwarcia placówki dokonano 06.09.1945 roku.

10. 02. 1949 roku rozpoczęła pracę biblioteka, świetlica i szkolny kącik PCK.

Z informacji, które się zachowały z tamtych czasów, wynika, że w dniu 01. 09. 1950 roku  grono pedagogiczne szkoły liczyło 7 osób.

W latach 1963 - 1968 szkoła odnosiła wielkie sukcesy w sporcie. Stało się to za sprawą pana Leona Nosili – nauczyciela wychowania fizycznego. Zespoły trzynastolatków dziewcząt i chłopców z „jedynki” brały udział w konkursie „Pięciu Milionów”. Był to konkurs ogólnopolski, a rozgrywki ćwierćfinałowe i dalsze transmitowała telewizja.  Drużyny z  naszej szkoły doszły do rozgrywek półfinałowych. Był to ogromny sukces , zwłaszcza że nie dysponowano salą gimnastyczną, lekcje wychowania fizycznego odbywały się w maleńkiej salce,  mieszczącej się na parterze w Przedszkolu nr 4.

            Lata 1969 - 1970 to okres sukcesów artystycznych . Były one możliwe dzięki pracy pana Jana Janeczko, który założył zespół muzyczny i chór szkolny. Występy młodych artystów pod kierunkiem nauczyciela uświetniały nie tylko uroczystości lokalne, ale i powiatowe.

W latach 1972 - 1973 przeprowadzono w szkole kapitalny remont. Dyrektorem szkoły była pani Maria Smeryczańska. W ramach tego remontu wybudowano nowe ubikacje, zlikwidowano piece kaflowe,  zainstalowano centralne ogrzewanie.

 

15.04.1980 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania roku nadało szkole imię Janusza Korczaka. Uroczystość  odbyła się 14.10.1980r. Dyrektorem była w tym czasie pani Halina Fert. Szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, bale karnawałowe i inne.

07.10.1993roku odbyło się spotkanie z pisarką Wandą Chotomską, działał teatrzyk „Pacynki”, pracowały drużyny harcerskie.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wraz z rozbudową Zakładów Koksowniczych i rozwojem miasta  liczba uczniów w szkole znacząco wzrosła. 

Szkoła prowadziła  22 oddziały. Borykała się z poważnymi trudnościami lokalowymi, klasy uczyły się nawet w pomieszczeniach należących do Zespołu Szkół Zawodowych. Liczebność klas dochodziła do 45 uczniów. Ta sytuacja uległa radykalnej poprawie w roku 1983, kiedy to zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 3.

   Od tego momentu „jedynka” stała się szkołą tzw. „jednociągową”,  tzn. uczyło się tu tylko osiem klas.

01.09.1984 roku dyrektorem szkoły została pani Gabriela Ostrychacz, która, przy wsparciu rodziców i władz miasta, rozpoczęła starania o wybudowanie sali gimnastycznej.

  W roku 1990 klasa 8 otrzymała pierwszą nagrodę w wojewódzkim konkursie „Ślad” zorganizowanym przez „Trybunę Opolską”. W ramach tej akcji ósmoklasiści wraz z wychowawcą, panią Marią Jagodzińską, wymalowali sale lekcyjne i przy pomocy rodziców zainstalowali w szkole radiowęzeł.

 Dziesięcioletni okres budowy sali zakończono z powodzeniem w 1997 roku, a 10 października odbyła się  radosna uroczystość – oficjalne oddanie  do użytku tego obiektu. Ponadto w latach dziewięćdziesiątych  ubiegłego stulecia szkoła  została rozbudowana  i unowocześniona. Budynek, pomimo, iż „leciwy”, pozostaje w bardzo dobrym stanie, ponieważ, dzięki staraniom dyrektora, został gruntownie wyremontowany i na bieżąco jest modernizowany. W części piwnic wybudowano m.in. łazienki, szatnie. Przeznaczono na ten cel znaczne środki zarówno z funduszy  oświatowych, wojewódzkich i lokalnych.

Od  1 września 1999 roku  w  efekcie  wprowadzania reformy  oświatowej doszło do przekształcenia placówki z ośmioletniej w sześcioletnią Publiczną  Szkołę Podstawową nr 1.

28 października 2005 roku został nadany szkole sztandar „jako symbol najważniejszych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu”. Został on ufundowany przez władze miasta i gminy.

W tym samym czasie uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”. Natomiast w roku 2007 została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Szkoła z tradycją”. W czerwcu 2008 roku  placówka wzbogaciła się o piękny kompleks rekreacyjno - sportowy, który należy do najnowocześniejszych nie tylko na Opolszczyźnie. W roku 2008 otrzymała Złoty Medal  Opiekunów Miejsc Pamięci . Obecnie, w roku szkolnym 2008/2009,  bierze udział w ogólnopolskiej akcji  „Szkoła bez przemocy”. 

Obecnie uczniowie korzystają nie tylko z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, ale także z obiektów sportowych, pomieszczeń do ćwiczeń. korekcyjnych, biblioteki, świetlicy stołówki.

Nauczamy dwóch języków obcych: angielskiego jako obowiązkowego i niemieckiego jako  i ojczystego. Prowadzonych jest wiele różnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym, naukowym, sportowym, rekreacyjnym itp. Uczniowie korzystają także z zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, logopedycznych i innych. Najnowszym naszym nabytkiem jest pracownia komputerowa, która działa od 2005r.,a  została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie klasopracownie posiadają dostęp do Internetu.

Placówka szczyci się wysoko wykwalifikowaną i dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną, którą cechuje otwartość na zmiany, gotowość do doskonalenia swoich umiejętności i uzupełniania wiedzy.

  

1929 -  Otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 1

1945 -  Wznowienie działalności placówki po zakończeniu II wojny światowej

1966  -  Udział w konkursie „Pięć Milionów’

1969 - 1970 - Działalność zespołu muzycznego

1972 - 1973 -  Generalny remont budynku

1980 -  Nadanie Szkole imienia Janusza Korczaka

1990 -  Nagroda w konkursie „Ślad”

1997 -  Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

1999 -  Przekształcenie Szkoły w sześcioklasową

2005 -  Uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”

2005 -  Uroczyste nadanie Szkole sztandaru

2007 -  Laureat konkursu  „Szkoła z tradycją”

2008 -  Złoty Medal Opiekunów Miejsc Pamięci

2008 - Oddanie do użytku kompleksu rekreacyjnego – sportowego

2009 -  „Szkoła bez przemocy”