REKRUTACJA 2016/2017

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im J. Korczaka w Zdzieszowicach
z dnia 18 lutego 2016 roku

o liczbie wolnych miejsc w klasie I w roku szkolnym 2016/2017

Liczba wolnych miejsc w klasie pierwszej 2016/2017 wynosi :50

Podstawa prawna:

Na podstawie §14 ust.2 i5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej , szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego(Dz.U. z 2015r. poz.1942)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach informuje że rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzona na wolne miejsca w szkole w następujących terminach:

DO POBRANIA

  1. Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły
  2. Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem