Organizacja roku szkolnego 2014/2015

 

I SEMESTR – 01.09.2014 – 16.01.2015

13.11.2014 r. – Rada Pedagogiczna- przejściowa analiza

19.11.2014 r.  - zebrania rodziców

 do 12.12.2014 r.  – informacja o  ocenach prognozowanych oraz o zagrożeniu  oceną niedostateczną

08.01.2015 r. – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja za I semestr

14.01.2015 r. – wywiadówki

 

W celu zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 proszę "kliknąć" w poniższy link:

 

 KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2014/2015