DOKUMENTY I REGULAMINY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI

PLAN NADZORU DYREKTORA SZKOŁY

PRAWA DZIECKA

PRAWA CZŁOWIEKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW